ESCOOP – Ensimmäinen eurooppaosuuskunta

English Italiano Español Suomeksi

ESCOOP painottuu hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Tavoitteena on nopea reagointi uusiin tilanteisiin ja toimia Euroopan unioniin päin esittelijänä, osallistuen kehittämiseen ja toimien kanavana.

ESCOOP:n tarkoituksena on tavoitella yhteisön yleisiä etuja, mm. ihmisten kehittäminen ja kansalaisten sosiaalisen integroitumisen parantaminen:

  • sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden hallinnon kautta, sekä suoraan että välillisesti osakkaiden toimintarakenteiden kautta
  • huono-osaisten eduksi sekä huono-osaisten integraation ja/tai työelämään sijoittamisen edesauttaminen.